Erasmus+

Затварање пројекта "Тежимо знању"

Пројекат "Тежимо знању" програма Еразмус + званично је затворен 1.септембра 2020.године. Након мобилности и боравка у средњој школи у Барселосу, наставници су вршили десиминацију пројекта у нашој школи и приказивали на часовима све оно што су научили и усвојили током претходних годину дана. Са нашег првог Еразмус + пројекта носимо нова стручна искуства и сазнања која ћемо наставити да примењујемо у нашој школи у будућности.

facebook

http://www.poljskolaruma.edu.rs/templates/shape5_vertex/images/fb_icon_20.png