Месар

Месар

Образовни профил МЕСАР


Ученици се оспособљавају за обраду и прераду меса и продају меса и месних прерађевина.
По завршеном програму образовања ученик је у стању да:

 •     примени закон  о добробити животиња;
 •     закоље животињу и добије месо;
 •     обради месо и преради месо;
 •     примени нормативе и рецептуре у производњи;
 •     конзервише месо различитим поступцима;
 •     пакује производе од меса;
 •     аранжира и презентује месо и производе од меса;
 •     продаје и рекламира  производе и услуге;
 •     води пословну документацију;
 •     примени важеће стандарде у свим фазама обраде и прераде меса;
 •     планира и организује послове у сопственој месари.

 

 

facebook

http://www.poljskolaruma.edu.rs/templates/shape5_vertex/images/fb_icon_20.png