УПИС УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.годину

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ:

- Ветеринарски техничар - 30 ученика

- Пољопривредни техничар - 30 ученика

ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ:

- Пекар - 15 ученика

- Месар - 15 ученика