Извод из финансијског извештаја за 2017.годину

Биланс прихода и расхода за 2017.годину