Ученички парламент

Ученички парламент

Ученици наше школе су организовали Ученички парламент који у складу с законским прописима даје мишљење и предлоге стручним органима школе, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње. Ученички парламент разматра односе и сарадњу ученика и наставника и стручних сарадника и обавештавати ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

facebook

http://www.poljskolaruma.edu.rs/templates/shape5_vertex/images/fb_icon_20.png