О библиотеци

О библиотеци

У саставу школе ради и библиотека чији је основни циљ организован

библиотечко-наставни рад као основ васпитно-образовног процеса.

Школска библиотека набавља, чува и даје на коришћење ученицима и наставницима стручну литетратуру и белетрисику, обезбеђује лектиру и другу вануџбеничку литературу неопходну за савладање наставног градива, популарише читалачке навике и доприноси њиховом развијању.

Циљ рада библиотеке је да оспособи ученике за перманентно образовање,

да код ученика развије самосталност у учењу и коришћењу извора информација. Посебну пажњу посвећујемо развијању читалачких навика и културе.

Библиотека има књижни фонд од 7111 књига које користе ученици и сви запослени у школи. Поред белетристрике и књига предвиђених за лектиру и стручна литература је саставни део фонда. Библиотека поседује и опште и посебне енциклопедије, затим у мањем броју - лексиконе, речнике, библиографије. Библиотека је смештена у одговарајући простор и жеља нам је да постане омиљен кутак у школи.

facebook

http://www.poljskolaruma.edu.rs/templates/shape5_vertex/images/fb_icon_20.png