Пољопривредни техничар

Пољопривредни техничар

Представља општи смер школе. Пружа образовање у пољопривредној струци, које се стиче проучавањем стручних предмета кроз све четири године школовања. Смер прима 30 ученика. После завршене средње школе постоји велики избор смерова на пољопривредном факултету, на коме се стечено знање из средње школе може проширити. Поред поменутог факултета, такође се могу уписати и факултети из других области.

 

Преузмите недељни и годишњи фонд часова стручних и општеобразовних предмета за образовни профил ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР.

facebook

http://www.poljskolaruma.edu.rs/templates/shape5_vertex/images/fb_icon_20.png