Месар/Пекар

Месар/Пекар

Школа уписује једно комбиновано одељење састављено од 15 пекара и 15 месара. На овим образовним профилима ученици се образују за рад у прехрамбеној индустрији у процесу производње. Школовање за оба образовна профила траје три године. Пекари стичу знање из области пекарства и оспособљени су за рад у пекари, у производњи хлеба, пецива, колача и тестенина. Месари стичу знања из области обраде и прераде меса.

 

Преузмите недељни и годишњи фонд часова стручних и општеобразовних предмета за образовни профил МЕСАР.

 

Преузмите недељни ипекар-наставни-план годишњи фонд часова стручних и општеобразовних предмета за образовни профил ПЕКАР.

facebook

http://www.poljskolaruma.edu.rs/templates/shape5_vertex/images/fb_icon_20.png