Наставни кадар

Наставни кадар

1. Владимир Бабић - наставник стручних предмета пољопривредне струке,

Дипломирани инжењер пољопривреде

2. Ивана Станковић - наставница информатике и рачунарства,                         

Дипломирани информатичар
 

3. Славица Маховац - наставник српског језика и књижевности,

Професор српског језика и књижевности

4. Драгица Радумило - наставник српског језика и књижевности,
Професор српског језика и књижевности

5. Славица Радосављевић - наставник енглеског језика,
Професор енглеског језика и књижевности

6. Милица Зелић - наставник математике,
Дипломирани професор физике

7. Марија Праг - наставник географије,
Дипломирани географ

8. Ненад Весић - наставник верске наставе,
Дипломирани теолог

9. Драгана Мијић - наставник латинског језика,
Професор латинског језика

10. Александар Поповић - наставник историје,
Професор историје

11. Бранко Маравић - наставник социологије, устава и права грађана,
Професор социологије

12. Душан Димић - наставник физичког васпитања,

Професор физичке културе

13. Анета Аврамовић - наставник хемије,
Дипломирани хемичар

14. Маја Недић - наставник физичког васпитања,
Професор физичке културе

15. Драган Вуцеља - наставник стручних предмета пољопривредне струке,
Дипломирани инжењер пољопривреде

16. Јелена Тошић Карановић - наставник стручних предмета пољопривредне струке,

Дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство

17. Бојана Гравоња- наставник стручних предмета пољопривредне струке,
Дипломирани инжењер пољопривреде

18. Јован Јовић - наставник стручних предмета пољопривредне струке,
Дипломирани инжењер пољопривреде

19. Милан Пуповац - наставник стручних предмета пољопривредне струке,
Дипломирани инжењер пољопривреде

20. Николина Јеротић - наставник стручних предмета прехрамбене струке,
Дипломирани инжењер технологије

21. Драгана Вуловић - наставник стручних предмета прехрамбене струке,
Дипломирани инжењер технологије

22. Слађана Богдановић - наставник стручних предмета ветеринарске струке,
Дипломирани ветеринар

23. Драган Турчиновић - наставник стручних предмета ветеринарске струке,
Доктор ветеринарске медицине

24. Слободан Вајагић - наставник стручних предмета пољопривредне струке/координатор практичне наставе,
Дипломирани инжењер пољопривреде

25. Мирјана Божић - наставник стручних предмета прехрамбене струке,
Дипломирани инжењер технологије


26. Далида Стамболија - наставник стручних предмета ветеринарске струке,
Дипломирани ветеринар

27. Стеван Гмизић - наставник стручних предмета ветеринарске струке, 

Дипломирани ветеринар

28. Александар Мишковић - наставник стручних предмета пољопривредне струке,
Дипломирани инжењер пољопривреде

29. Јелена Стојановић - наставник биологије,

Мастер биологије
 

30. Синиша Шовљански - наставник физике/математике,                                                                     

Апсолвент физике/математике                                                                                                                                   

31. Александра Веселиновић - наставник стручних предмета прехрамбене струке,

Дипломирани инжењер технологије
 

32. Сава Кнежевић - наставник стручних предмета ветеринарске струке,      

Дипломирани ветеринар

 

33. Ивана Поповић - наставник стручних предмета медицинске струке,

Дипломирани организатор здравствене неге
 

34. Борис Бранковић - наставник стручних предмета медицинске струке,    

Доктор медицине
 

35. Јелена Стојанац Мрачевић - наставник стручних предмета медицинске струке,

Доктор стоматологије
 

36. Романа Косановић - наставник стручних предмета медицинске струке,

Доктор стоматологије
 
37. Милан Маравић - наставник стручних предмета медицинске струке,
Дипломирани психолог образовања

 

38. Владимир Пантовић - наставник енглеског језика

 

facebook

http://www.poljskolaruma.edu.rs/templates/shape5_vertex/images/fb_icon_20.png